SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZ

Toplumsal katkı aynı zamanda çok yönlü nitelikli personelin kuruma cezp edilmesine ve kuruma olan bağlılığının artmasına da yardımcı oluyor. İnsanlar kendilerini, sadece bir çalışan değil, aynı zamanda içinde yaşadıkları toplumun sorumluluk alan ve değer yaratan bir parçası olarak gören kuruluşlara, daha yakın hissediyorlar. Toplumsal katkıya önem veren şirketlerde çalışanların iş performansına yönelik motivasyonları da artıyor.
Kuruluşumuzdan bugüne, toplumdan kazandığını yine topluma yaptığı yatırımlarla paylaşmayı ilke edinen BAL PREFABRIK, kültür, spor, sağlık ve eğitim alanlarında gerçekleştirdiği katkılar ile toplumsal fayda sağlamaya devam etmektedir. Sahip olduğumuz tevazu, halka yakınlık ve genel olarak insana saygı kavramları çerçevesinde toplumun gelişimi ve sürdürülebilirliği adına sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek bünyemizde çalışan tüm personelimiz için önemli bir farkındalık olarak kabul edilmektedir.
Bu ilkelerimizden ödün vermeden SOSYAL SORUMLULUK projelerimize devam edeceğiz.